Van Moeders tot Moeders
 

Vacatures


Stichting Me Mam zoekt bestuurders

In mei 2015 is Stichting Me Mam opgericht door grondlegger Karin den Oudsten. Na het doormaken van psychische klachten na beide zwangerschappen, merkte ze dat de begeleiding voor moeders met dergelijke klachten ontoereikend was.

In overleg met het Erasmus MC – het kenniscentrum in Nederland op het gebied van Psychiatrie en Zwangerschap – zette ze deze stichting op om zwangere vrouwen en pasbevallen moeders met psychische klachten adequate ondersteuning te bieden. 

Die ondersteuning bestaat uit het delen van informatie, het uitvoeren van projecten, het bevorderen van samenwerking tussen diverse disciplines en het uitwisselen van ervaringen. Het uiteindelijke doel is om de psychische gezondheid van moeders in Nederland te verbeteren.

Daarvoor is het nodig dat er een optimale samenwerking is tussen professionals en ervaringsdeskundigen. Daarnaast kan de complementaire zorg voor moeders een belangrijke toegevoegde waarde zijn.

Project- en onderzoeksplannen

Stichting Me Mam is momenteel betrokken bij een landelijk onderzoeksproject dat gedragen wordt door de vijf grootste medische centra in Nederland, waaronder het VUMC, Erasmus MC, LUMC, UMC Utrecht en UMC Groningen.

Daarnaast ligt er momenteel een omvangrijk projectplan klaar met als doel om landelijke teams te vormen, zodat we op een laagdrempelige manier moeders met elkaar in contact kunnen brengen. 

Wie zoeken wij?

Op dit moment vervult Karin den Oudsten de taak als voorzitter. In de toekomst zal zij deze taak willen neerleggen, met de wens dat bestuursrollen ingevuld zullen worden door daadkrachtige bestuurders met relevante ervaring.

Voor Me Mam is een professionele manier van werken erg belangrijk waarbij je een toekomstbeeld hebt die past bij de visie van Me Mam. Het is noodzakelijk dat je alle mogelijkheden kent die er voor stichtingen zijn, uiteraard afhankelijk van de bestuursfunctie die je gaat vervullen. Het doel is om Me Mam op een zo krachtig mogelijke manier neer te zetten.

We vinden het fijn als je affiniteit hebt met onze doelgroep, maar dat is niet noodzakelijk. In ieder geval krijg je de mogelijkheid om deze stichting vanaf de basis goed en efficiënt op te bouwen.

Heb je belangstelling, stuur dan een motivatiebrief via het email-adres info@memam.nl. 

Wil je eerst wat meer informatie, neem dan gerust contact op met de voorzitter en grondlegger.

Karin den Oudsten
Voorzitter Stichting Me Mam
T 010 438 08 75
W www.memam.nl
E info@memam.nl