Van Moeders tot Moeders
 

Belangenverstrengeling

Wij merken in het contact met anderen dat men het weleens heeft over een eventuele belangenverstrengeling tussen Stichting Me Mam en de praktijken van zowel Miranda Meiners als Karin den Oudsten.

Elke vorm van belangenverstrengeling, of de eventuele schijn daarvan, vinden we belangrijk om bespreekbaar te maken. Daarom zetten wij op deze pagina neer wat de taken en werkzaamheden zijn die binnen Stichting Me Mam vallen en welke juist niet.

Wel via Me Mam

  • Het opleiden en trainen van ervaringsdeskundige moeders zodat zij zelf in staat zijn om hun ervaringsverhaal goed te vertellen
  • Het organiseren van contactdagen voor moeders met psychische klachten

Niet via Me Mam

  • Het persoonlijk begeleiden en coachen van moeders met psychische klachten na een bevalling
  • Het trainen van zorgverleners om deze psychische klachten vroegtijdig te kunnen signaleren zodat er eventueel een doorverwijzing kan plaatsvinden

Wellicht zullen er in de toekomst taken en werkzaamheden aan toegevoegd worden. Mocht je het nodig vinden om meer inzicht te krijgen hierover, laat het ons dan weten. Je vindt hier onze contactgegevens.