Van Moeders tot Moeders
 

Stichting Me Mam zoekt Ambassadeurs

Wil jij jouw regio vertegenwoordigen voor Stichting Me Mam?

Veel moeders die met psychische klachten te maken krijgen tijdens en na de zwangerschap, hebben de behoefte om hun ervaringen te delen. Het bevordert de verbondenheid met andere moeders, zodat ze weten dat ze niet alleen staan.

Wij zijn op zoek naar moeders uit heel Nederland die als ambassadeur Stichting Me Mam willen vertegenwoordigen op diverse plekken in het land. Ze mogen namens de stichting vertellen over hun ervaringen en hoe zij hiermee zijn omgegaan. Het zijn moeders die uit eigen ervaring hun herstelproces willen delen met anderen. Ieder herstelproces is weer anders. Elke moeder heeft haar eigen gedachten en gevoelens en is daarom uniek.

Wat ga je doen?

Het betreft een vrijwilligersfunctie, waarin jij je als ambassadeur in jouw regio inzet om Stichting Me Mam onder de aandacht te brengen en zo het onderwerp ‘psychische klachten tijdens en na een zwangerschap’ naar voren te brengen. Tijdens regiobijeenkomsten geef je zelf invulling aan de presentatie op basis van door ons aangeleverd materiaal.

Het is belangrijk dat je tijdens bijeenkomsten reacties verzamelt en van de bijeenkomsten een verslag maakt. De reacties en verslagen kunnen daarna gedeeld worden via sociale media en de website van Me Mam. Op deze manier kunnen we als stichting onszelf blijven ontwikkelen en de betreffende doelgroep beter informeren. Hoe meer bekendheid de stichting krijgt, hoe meer moeders we kunnen ondersteunen. Jij speelt daarin een cruciale rol.


Wie zoeken wij?

Wij zoeken zelfstandige en proactieve moeders die zelf psychische klachten hebben ervaren tijdens of na een zwangerschap en die het waardevol vinden en aandurven om hierover te spreken voor een publiek. Daarnaast is het van belang dat je je gemakkelijk in een gesprek kunt mengen, zichzelf wil laten zien, ondernemend bent en je helemaal kunt vinden in de visie van de stichting. Het is belangrijk dat je bij ons past.

Jij...
• bent moeder en ervaringsdeskundige op het gebied van psychische klachten tijdens of na een zwangerschap
• vindt het leuk om te presenteren en/of hebt podiumervaring
• kunt goed Nederlands (spreken en schrijven)
• hebt affiniteit met Stichting Me Mam en haar doelgroep
• kunt overweg met digitale hulpmiddelen zoals Powerpoint en Word
• kunt zelf presentatie(s) maken of aanpassen
• kunt communiceren via een digitale omgeving
• wil je minimaal 2 dagdelen per maand inzetten (excl. voorbereidingstijd) voor en/of aanwezig zijn bij activiteiten in je regio
• bent bereid om reacties te verzamelen en (kort) verslag te doen van de activiteiten tijdens de bijeenkomsten
• stuurt reacties en verslagen naar Stichting Me Mam en deelt deze ook via sociale media
• bent bereid om als regionaal aanspreekpunt te fungeren
• hebt de intentie om dit voorlopig voor minimaal een jaar aan te gaan

Wat krijg je ervoor terug? 
• Je krijgt een korte presentatietraining
• Je ontvangt de benodigde ondersteuning vanuit het team van Stichting Me Mam
• Je bent zichtbaar als ambassadeur op onze website en sociale media
• Je ontvangt reiskostenvergoeding
• Je ontvangt elk jaar minimaal 
één uitnodiging voor een inspirerende bijeenkomst met alle ambassadeurs

Wat kun je doen? 

Als je aan het profiel voldoet en je hebt er enorm veel zin in, stuur dan een email met je gegevens (naam, leeftijd, regio) naar info@memam.nl waarin je motiveert waarom jij onze ambassadeur moet worden! 

Wij zullen uit de reacties een selectie maken en deze moeders uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Hiervoor zullen we je vragen een korte presentatie voor te bereiden, met als uitgangspunt jouw ervaring. We willen onze ambassadeurs snel gaan inzetten en vragen je dan ook om je reactie naar ons te sturen.

Selectiegesprekken en trainingsdag

Op ... (de datum wordt nog bekendgemaakt) zullen 's ochtends de selectiegesprekken gaan plaatsvinden. Dit houdt in dat je een presentatie voorbereidt en deze aan ons gaat presenteren. Als je voldoet aan het profiel en jouw presentatie spreekt ons aan, dan maken we direct bekend wie onze nieuwe ambassadeurs gaan worden. Diezelfde middag volgt dan een korte training met onze nieuwe ambassadeurs.