Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Doelstellingen

In de statuten van stichting Me Mam zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • In Nederland meer bekendheid geven aan psychische problematiek met betrekking tot de zwangerschap
 • Voorlichting geven over de stand van zaken rondom psychiatrie en zwangerschap
 • De vertaalslag maken van wetenschappelijk onderzoek naar begrijpelijke informatie
 • Het samenstellen van benodigd voorlichtingsmateriaal
 • Het effectief inzetten van fondsgelden voor projecten binnen de stichting
 • Het verstrekken van algemene informatie aan partners, familie en andere geïnteresseerden
 • Het aanbieden van ervaringsdeskundige kennis aan zorgprofessionals
 • Samenwerking met organisaties die een raakvlak heeft met Stichting Me Mam
 • Het aanbieden van een platform om onderling contact (lotgenotencontact) te bevorderen
 • Het faciliteren van zowel theoriegebaseerde als ervaringsgerichte hulp
 • Bevorderen van welzijn van moeders door stigmatisering bespreekbaar te maken
 • De stichting werkt zonder winstoogmerk

E-mailen
Instagram