Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Achtergrond

Breed platform
De Stichting is in eerste instantie opgezet om de Ervaringsgroep Kraambedpsychose een professioneel karakter te geven. Dit in verband met het organiseren van contactdagen en het veilig stellen van gelden die beschikbaar worden gesteld voor deze groep moeders. Omdat veelvuldig de vraag werd gesteld om ondersteuning te bieden aan moeders met andere psychische klachten na een bevalling, is besloten om de Stichting als een breder platform neer te zetten.

De belangrijkste wijze waarop we deze Stichting willen vormgeven, is het plaatsen van ervarings- en herstelverhalen. Het delen van deze verhalen kan een moeder helpen om erkenning te krijgen voor haar psychisch lijden. En als ze in die verhalen haar eigen klachten herkent, kan dit haar wellicht eerder bewegen om sneller hulp te zoeken. En hoe eerder ze hulp zoekt, hoe sneller ze weer beter wordt.

Naamgeving stichting
De naamgeving van de Stichting - de woorden 'Me' en 'Mam' - kwam tot stand toen we aan onze doelgroep dachten, Moeders met een Ernstige Mentale Aandoening na de bevalling. Die afkorting leidt tot MEMA, maar omdat we dat teveel op een winkelketen vonden lijken en we een link met moeders wilden blijven maken, werd de laatste M toegevoegd.

Me Mam spreek je uit als "Mie Mam".

Me: met het woordje 'Me' staat de moeder zelf centraal, in al haar facetten. Wat zijn haar gedachten, gevoelens en klachten? Welke ervaring heeft ze met psychische aandoeningen? Wat wil ze aanpakken om haar eigen herstel te bevorderen? En wat helpt haar om de gebeurtenissen een plek te geven in haar leven? 

Een ander belangrijk aspect van 'Me' is de relatie tussen de moeder en haar omgeving. Hoe reageert de partner, familie, vrienden, werkomgeving of de maatschappij? Welk effect heeft dit op jou als moeder?

Mam: het woordje 'Mam' is specifiek voor de band tussen moeder en kind. Is de moeder ondanks haar klachten goed gehecht aan haar kindje? Hoe kan zij het hechtingsproces beinvloeden? En welke gevolgen kunnen er zijn als dit proces niet goed verloopt?

Ervaringscentrum
Er zijn diverse redenen om Stichting Me Mam een
ervaringscentrum te noemen, en geen patiëntenorganisatie.

Ten eerste is de stichting gericht op de moeders in plaats van op diagnostiek. Dat neemt niet weg dat het wel goed is om diagnostiek te vermelden, maar het is niet het uitgangspunt. Wij vinden de ervaringen van moeders, en de eigen regie die zij zichzelf mogen toeëigenen, veel belangrijker. Het gaat namelijk vaak over een beperkte periode. Lang niet alle moeders ervaren die klachten de rest van hun leven.

Ten tweede is de stichting een samenvoeging van zowel reguliere als complementaire zorg. En omdat een patiënt iemand is die - volgens Van Dale - medische zorg nodig heeft, volstaat de term patiëntenorganisatie niet.

Lees meer over de lancering van Stichting Me Mam en de eerste vergadering.