Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Preconceptie Indicatie Lijst (PIL)

~ Concept commentaarfase ~

Algemeen

Graag leggen we je de conceptversie voor van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Jij kunt vanuit jouw eigen inzicht commentaar geven op dit concept. De werkgroep die het conceptdocument ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties. De Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) is ontwikkeld in opdracht van het College Perinatale Zorg. De PIL is tot stand gekomen mede door de inzet van vertegenwoordigers van verenigingen binnen de werkgroep.

Wij willen je vragen om deze versie van commentaar te voorzien en vragen je om de commentaren te beoordelen op
relevantie en eventuele tegenstrijdigheden. Daarnaast kun je de commentaren waar nodig aanvullen, filteren en samenvatten. Belangrijk is dat de commentaren aansluiten bij het de doelstellingen van Stichting Me Mam. De beoordeling van het commentaar is essentieel om een evenwichtig beeld van de mening op de conceptversie van de PIL te garanderen.

Vanwege de opbouwfase van Stichting Me Mam is onze organisatie destijds niet benaderd voor deze richtlijn, dus een mooie kans om van ons te laten horen.

Wat kun je doen?

Lees eerst de conceptversie van PIL. We vragen je om vooral het gedeelte over Psychiatrische aandoeningen (paragraaf 2.6) door te lezen.

Daarna kun je jouw commentaar verwerken in het commentaarformulier.

Wij verzoeken je om de opmerkingen op de PIL uitsluitend in het bijgevoegde commentaarformulier te noteren en uiterlijk 30 mei 2017 per email te sturen naar jolandevoorma@collegepz.nl.

Alvast bedankt voor je medewerking!