Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Onderzoeken

OPPER-offspring
~ Onderzoek vroege ontwikkeling ~

Er is nog heel weinig onderzoek gedaan naar de vroege ontwikkeling van kinderen van zwangere vrouwen die een bipolaire stoornis hebben of van vrouwen die een postpartum psychose hebben doorgemaakt. 

Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van deze kinderen in kaart te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC.


Project MARIO
~ Resultaten in een infographic ~

In het kader van een nieuw Nederlands onderzoek over dit onderwerp, de MARIO-studie naar stemming en veerkracht, hebben onderzoekers van GGZinGeest, het VU medisch centrum Amsterdam, en het Erasmus medisch centrum Rotterdam samen met ervaringsdeskundigen een online vragenlijst over dit onderwerp ontworpen. 

De resultaten laten zien dat er veel zorgen zijn onder ouders met stemmingsstoornissen en hun kinderen en dat er behoefte is aan meer screening, informatie en preventieve training.

Klik op het plaatje hiernaast om de infographic te downloaden.

 

Onderzoek Zwangerschap en Depressie
~ Onderzoek naar lichttherapie tijdens de zwangerschap ~

In de ‘Bright up!’ studie bestuderen we de effecten van een nieuwe therapie: lichttherapie. Deze therapie is al effectief gebleken in andere groepen, zoals ouderen en mensen met een winterdepressie. Ook zijn er weinig bijwerkingen. Daarom willen wij graag samen met de zwangere moeders onderzoeken of deze therapie ook een goede behandeling is voor tijdens de zwangerschap.

Deze tekst is geplaatst op 21 september 2017.

Preconceptie Indicatie Lijst
~ Concept Commentaarfase ~

Graag leggen we je de conceptversie voor van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). Jij kunt vanuit jouw eigen inzicht commentaar geven op dit concept. De Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) is ontwikkeld in opdracht van het College Perinatale Zorg en tot stand gekomen mede door de inzet van vertegenwoordigers van verenigingen binnen de werkgroep.

Dit project is geplaatst op 21 mei 2017.


Bipolair en Zwanger
~ Studie naar slaapverstoring ~

Voor vrouwen met een bipolaire stoornis is het hebben van een kinderwens vaak het begin van een zoektocht naar informatie. Vooral de periode na de bevalling is voor vrouwen met een bipolaire stoornis een risicovolle periode. Er is aandacht voor slaapverstoring, maar er is nog geen onderzoek gedaan waarin zowel stemming als slaap worden gemeten bij deze zwangeren.

Meer kennis kan helpen bij het ontwikkelen van richtlijnen voor preventie en behandeling van een kraambedpsychose en postpartum depressie bij vrouwen met een verhoogd risico hierop.

Deze studie is geplaatst op 21 mei 2017.


Project MARIO 

Studie naar stemming en veerkracht ~

We weten dat kinderen die één of meerdere ouders met een stemmingsstoornis hebben, een verhoogd risico hebben om zelf een stemmingsstoornis te ontwikkelen, maar we weten ook dat bepaalde factoren kinderen kunnen beschermen tegen een stemmingsstoornis. 

Deze tekst is gewijzigd op 30 november 2020.


Project Voluit leven
~ Verhoging mentale weerbaarheid ~

De Depressie Vereniging is op zoek naar een vrijwilligster voor het onderzoeksproject ‘’Voluit leven tijdens de zwangerschap’’. In dit project van 6 maanden wordt onderzoek voorbereid naar het verhogen van mentale weerbaarheid tijdens de zwangerschap.

Dit project is geplaatst op 19 december 2016.