Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Opname

Een opname op de Moeder-Baby-Unit (MBU) is bedoeld voor moeders met een psychiatrische aandoening, waarbij een poliklinische behandeling niet voldoende is. Het gaat dan om moeders met al bestaande klachten of moeders die naar aanleiding van de zwangerschap en/of de geboorte van de baby psychiatrische klachten hebben gekregen.

Moeder en kind kunnen samen worden opgenomen in de periode direct na de geboorte tot de kruipleeftijd van de baby (ongeveer 7 maanden). De behandelaar stelt samen met de moeder een behandelplan op. De behandeling wordt verzorgd door een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten, psychologen en kinderartsen. De behandeling bestaat onder andere uit het instellen op medicatie bij bijvoorbeeld een depressie of psychotische symptomen, het structureren van de dagindeling, psychotherapie en/of een vorm van non-verbale therapie, echtpaar- of relatietherapie. Ook een moeder-baby-begeleiding door middel van bijvoorbeeld video-opnames maakt deel uit van het behandelaanbod.

De Moeder en Baby Unit is een logische aanvulling op de POP polikliniek, een poliklinische voorziening voor vrouwen met een kinderwens en zwangeren met psychische problemen.

Er is een therapieaanbod in het Erasmus MC, die speciaal opgezet is voor moeders die samen met hun baby zijn opgenomen. De therapieën, die zowel individueel als in groepsverband gegeven worden, hebben als doel het verbeteren van de moeder-kind relatie. Voorbeelden van therapiesessies zijn: creatieve therapie, groepsgesprekken, ontspanningstherapie en babymassage.

Bronnen