Van Moeders tot Moeders
 

Behandelcentra

Het meest gangbare behandelcentrum voor moeders met psychische klachten tijdens en na een zwangerschap is een POP-polikliniek. POP is de afkorting van Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De klachten worden behandeld met ondersteunende begeleiding en - indien nodig - psychotherapie of medicatie. Vanuit de kliniek wordt voorlichting en begeleiding gegeven rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Mogelijk wordt er, samen met het gezin, gezocht naar meer ondersteuning thuis.

De POP-poli geeft advies wanneer een moeder overweegt zwanger te worden bij al langer bestaande psychische klachten en/of medicatiegebruik. Er wordt dan uitgebreid stilgestaan bij de zwangerschap en het medicatiegebruik en het opvoeden en verzorgen van een kind. De POP-poli's in Nederland zijn:

N.B. Indien een plaatsnaam meerdere keren voorkomt, betekent dat er meerdere klinieken in de betreffende stad aanwezig zijn. Als deze pagina bekeken wordt via een smartphone, dan kan de volgorde van de plaatsnamen afwijken.

Overige behandelcentra
Naast de MBU's en de POP-poli's zijn er nog klinieken die niet rechtstreeks met een ziekenhuis verbonden zijn, maar wel gespecialiseerd zijn in psychische klachten m.b.t. zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Bron: