Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Reguliere zorg

Met reguliere zorg wordt de zorg bedoeld die wordt georganiseerd door de overheid en wordt geaccepteerd door de wetenschap. Binnen deze zorg zijn er mogelijkheden die een eerste stap kunnen zijn in een herstelproces.

Eerstelijns zorg
Wanneer er sprake is van een psychische aandoening rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd zal het eerste contact die met een huisarts, een dienstdoende arts, een verloskundige of een kraamhulp zijn. Dit wordt eerstelijns zorg genoemd. Van hieruit wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn. Dit kan leiden tot een doorverwijzing naar de tweedelijns zorg.

Tweedelijns zorg
Na een intake kan er een behandeling worden opgestart met als doel om een moeder weer op krachten te brengen en te activeren. De behandeling kan er ook op gericht zijn om te zorgen dat de moeder zo goed mogelijk leert te leven met een psychische aandoening. De mogelijkheden vanuit de moeder zelf zijn een belangrijk uitgangspunt. De behandeling is vaak kortdurend, wat betekent dat er niet veel behandelingen nodig zijn.

POP-poli
In Nederland zijn diverse POP-poli's gevestigd waar je met jouw klachten naartoe kunt. De klachten worden behandeld met ondersteunende begeleiding en - indien nodig - psychotherapie of medicatie. Vanuit de polikliniek wordt voorlichting en begeleiding gegeven rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. 

Moeder Baby Unit
Een opname op de MBU is bedoeld voor moeders met een psychiatrische aandoening, waarbij een poliklinische behandeling niet voldoende is. Het gaat dan om moeders met bestaande klachten of moeders die naar aanleiding van de zwangerschap en/of de geboorte van de baby psychiatrische klachten hebben gekregen.

Kenniscentrum
In de kraamtijd hebben vrouwen een groter risico om voor het eerst met psychische klachten geconfronteerd te worden of krijgen te maken met een verergering van al bestaande klachten. Kennis over deze klachten kan moeders ondersteunen in het herstellen ervan.

Interventies
Binnen de reguliere zorg zijn er diverse 'evidenced based interventies' beschikbaar. Deze interventies kunnen voor diverse psychische klachten ingezet worden. Wil je hierover meer weten, klik dan op de betreffende interventie.

Gesprekstherapie
Geboortetraumatherapie
Medicatie
EMDR
MBCT


E-mailen
Instagram