Van Moeders tot Moeders

~ Ervaringscentrum voor psychische klachten rondom zwangerschap ~

Verslagen bijeenkomsten

Verslag ONLINE bijeenkomst 10 november 2021 - Thema: Invloed op je werk

De online bijeenkomst ‘Samen beter in je vel’ heeft op woensdag 10 november het thema ‘Invloed op je werk’. Tijdens de voorstelronde werd duidelijk dat de moeders met diverse problematiek te maken hebben of hebben gehad. De ene moeder was psychotisch geweest, de andere moeder had depressieve gedachten gehad en weer een andere moeder herkende zich in posttraumatische stress.

Op de vraag of en hoe de werkomgeving betrokken was bij het herstel, werd verschillend gereageerd. Vaak voelt de moeder zelf al een bepaalde druk om zich ziek te melden, terwijl dit juist nodig kan zijn om het herstelproces te doorlopen. Aan de ene kant vinden moeders het fijn om hun collega’s weer te zien, terwijl ze aan de andere kant misschien maar heel even kunnen blijven om alleen een kop koffie te drinken. Dat kan een schuldgevoel veroorzaken. Vaak denkt men dat een moeder het fijn vindt om thuis te blijven, maar er is niet altijd even veel begrip voor het feit dat het moederschap een zware baan is. 

Het is belangrijk om te weten wat er binnen jouw cirkel van invloed ligt om beter om te gaan met de belemmeringen die je tegenkomt op het pad van herstel. Ook de terugkeer naar werk kan een moment zijn om na te gaan wat jij op dat moment nodig hebt. 


Van de kant van de werkgever is er vaak wel sprake van begrip voor de situatie. De werkgever is betrokken bij de moeder, zo geven de aanwezige moeders aan. Ze kan haar eigen tempo van herstel bepalen, terwijl de moeder open kan zijn over wat ze heeft meegemaakt. Om de moeder een betere ondersteuning te bieden, zijn hier een aantal aandachtspunten voor een snellere terugkeer naar het werkproces:

  • Het is belangrijk dat de moeder wekelijks een gesprek heeft met iemand van de werkplek. Of dit nu een leidinggevende is of een collega, dat maakt niet zoveel uit. De moeder voelt zich dan betrokken bij het arbeidsproces;
  • Laat de moeder minder uren werken of maak een opbouw in het aantal uren;
  • Wellicht is het mogelijk om thuis te werken, of bepaalde werkzaamheden thuis laten uitvoeren;
  • Zorg dat de moeder even geen nachtdienst draait. Onregelmatige tijden is al aan de orde als er een kind geboren wordt;
  • Geef deze moeder even geen werkzaamheden waar strakke deadlines op zitten;
  • Bied extra ondersteuning in datgene wat een moeder kan helpen om betrokken te blijven bij het arbeidsproces. 

Het was weer een zinvolle avond waarin moeders hun ervaringsverhalen vrijuit konden delen. 

VERSLAG 6e CONTACTDAG KRAAMBEDPSYCHOSE

Op zondag 19 september 2021 vond de 6e Contactdag Kraambedpsychose plaats. Een besloten bijeenkomst speciaal voor moeders die na hun bevalling te maken hebben gekregen met een ernstig ziektebeeld, namelijk een psychose of een manische periode.

Hoewel dit niet vaak voorkomt, ongeveer 1 a 2 op de 1000 moeders, zijn er in Nederland elk jaar weer een groot aantal vrouwen die onverwacht met deze aandoening te maken krijgen. Het is dan ook van groot belang dat er over dit onderwerp gesproken kan worden; niet alleen met lotgenoten onderling maar ook tussen professionals (denk aan verloskundigen, huisartsen, psychologen en kraamverzorgenden) en ervaringsdeskundigen. Op deze manier kunnen zowel het taboe als het stigma rond dit onderwerp doorbroken worden. 

De organisatie van de contactdag lag in handen van Stichting Me Mam. Sinds 2012 maakt Me Mam het mogelijk voor moeders en hun partners om met elkaar in contact te komen en hun ervaringen te delen.

De contactdag zou plaatsvinden in het PATH-huis in Rotterdam, maar er waren teveel afmeldingen. De organisatie heeft toen besloten om de dag om te zetten naar een wat kortere online meeting. Dit gaf moeders door het hele land de mogelijkheid om gemakkelijk vanuit huis aan te sluiten.

Het thema van de meeting was “overeenkomsten en verschillen in ervaringen”. Na een korte presentatie (door ervaringsdeskundige, therapeut en docent Karin den Oudsten) over onder andere de symptomen van kraambedpsychose kreeg iedere moeder de mogelijkheid om haar eigen verhaal te vertellen.

Het werd een prachtige middag waarbij de moeders zich kwetsbaar durfden op te stellen en elkaar regelmatig hoop, steun en advies konden bieden. Er was veel herkenning onderling en een voelbare dankbaarheid van de deelnemers om met mensen te kunnen praten die hen écht begrepen. Aan het einde van de meeting kwam dan ook de vraag aan Stichting Me Mam of er vaker online bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Hier gaat Stichting Me Mam zeker haar best voor doen!

Verslag bijeenkomst 5 juli 2021 - Stigmatisering: PREMIERE VAN DE DOCUMENTAIRE

Tijdens de tweede bijeenkomst is voor het eerst vanuit de stichting de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' gedraaid. Dat betekent dat het een PREMIERE avond is. 

De documentaire vormt, samen met een klein stukje theorie, de aanzet tot het delen van ervaringen op het gebied van stigmatisering.

Bij de aanwezige moeders blijkt dat bij elke moeder wel een vorm van stigmatisering rondom de zwangerschap, bevalling of kraamtijd is voorgekomen. En na het zien van de documentaire zijn de moeders onder de indruk van de vele en intens verdrietige opmerkingen die de moeders in de documentaire te horen hebben gekregen. De compassie voor hen is duidelijk te merken in de groep.

Na het delen van ervaringen zijn we aan de slag gegaan met een opdracht. Aan de hand van verschillende stigmatiserende opmerkingen zijn we gaan bekijken wat voor soort opmerking het is (o.a. vanuit onwetendheid, bagatelliserend, verwijtend) en hebben we geprobeerd de opmerkingen te herkaderen. Met andere woorden, de moeders hebben de opmerkingen herschreven. Naast het herkaderen kan een opmerking kun je er ook voor kiezen om de gemaakte opmerking meer context te geven, dus meer uitleg wat de reden is van de opmerking.

Al met al waren de reacties zeer positief. De documentaire hebben de moeders als indrukwekkend ervaren. De ervaring met stigmatisering was niet altijd zo heftig als de opmerkingen die door moeders in de documentaire zijn gemaakt, maar hebben op de aanwezige moeder zeker indruk gemaakt.

Het was een geslaagde avond met weer veel herkenning.

Verslag OPENINGSBIJEENKOMST 19 mei 2021 - Fasen van herstel

Op woensdag 19 mei 2021 is de eerste bijeenkomst geweest voor moeders die met psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling te maken hebben. Het thema was 'Fasen van herstel'. 

Als stichting zijn we meteen goed van start gegaan met een openingsbijeenkomst. De bijpassende taart was heerlijk, de presentatie verliep zoals gepland en de ervaringsverhalen waren - soms ook pijnlijk - herkenbaar. 

Het is mooi om te zien dat de pilotgroep gedragen wordt door onze ambassadeurs. Dit zijn ook moeders die vergelijkbare klachten hebben gehad en die nu met andere moeders in gesprek gaan. Er was een mooie uitwisseling tussen de moeders onderling, en ook de ambassadeurs vertelden wat hun ervaringen zijn geweest.

De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 juli 2021, het thema is Stigmatisering. Op die avond wordt de documentaire 'Ze wist toch waar ze aan begon?!' vertoond. 

We kunnen maximaal 20 moeders (en een partner, moeder of vriendin) toelaten. Wanneer er teveel aanvragen zijn, is er nog een mogelijkheid op 6 juli.