Van Moeders tot Moeders
 

Programma
Het definitieve programma voor deze dag luidt als volgt:

Inloop en ontvangst vanaf 14.00 uur
14.15 Welkomstwoord en jaaroverzicht Stichting Me Mam
14.30 Presentatie Karin den Oudsten, hypnotherapeut & coach, grondlegger van Me Mam
15.15 Verhaal Theo Pronk: “Door de ogen van een partner”
15.30 Pauze
15.45 Gesprekken in kleine groepen over het thema “Volg je weg”, onderverdeeld in subthema’s:

  • Een volgend kind
  • Terug naar je werk
  • Het woud van therapieën

16.50 Afsluiting