Stichting Me Mam
Van moeders tot moeders

Achtergrond

De Stichting is in eerste instantie opgezet om de Ervaringsgroep Kraambedpsychose een professioneel karakter te geven. Dit in verband met het organiseren van contactdagen en het veilig stellen van gelden die beschikbaar worden gesteld voor deze groep moeders. Omdat veelvuldig de vraag werd gesteld om ondersteuning te bieden aan moeders met andere psychische klachten na een bevalling, is besloten om de Stichting als een breder platform neer te zetten.

De belangrijkste wijze waarop we deze Stichting willen vormgeven, is het plaatsen van ervarings- en herstelverhalen. Het delen van deze verhalen kan een moeder helpen om erkenning te krijgen voor haar psychisch lijden. En als ze in die verhalen haar eigen klachten herkent, kan dit haar wellicht eerder bewegen om sneller hulp te zoeken. En hoe eerder ze hulp zoekt, hoe sneller ze weer beter wordt.

Lees meer over de lancering van Stichting Me Mam en de eerste vergadering.